NEWS

集团主席代雨东诗词音乐朗诵会在深圳大剧院隆重举行

2021-09-20

 龙之翔集团董事局主席代雨东个人诗词音乐朗诵会于九月二十六日在深圳大剧院隆重举行。